คนที่ชอบดื่ ม ควรรู้ไว้

คนที่ชอบ ดื่ มน้ำอั ดลมทุกวัน ควรรู้ไว้

ผลการวิจั ยหล า ยแห่งพร้อมใจกันยืนยันว่าการดื่ม น้ำอัดลม ทุกวันส่งผลเสี ย ต่อร่างก ายคนเรามากแค่ไหน

โดยผลเสี ยบางอย่ างไ ม่ได้เกิ ดขึ้นทันที ทำให้เราเย็นใจว่าน้ำอัดลมไ ม่ มีอันตร ายกับเรา

แต่ถ้าเพื่อนๆ รู้ว่ามีผลเสี ย อะไรบ้ าง อาจเปลี่ยนความคิดใหม่ไปเลยก็ได้

งั้น มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเกิ ด ผลเสี ย อะไรบ้ าง

น้ำอัดลม กินทุกวัน ส่งผลต่อร่างกายของเราอย่ างไรบ้ าง

เชื่ อ ว่าทุกคนต้องเคยได้ยินกัน มาแล้วและไ ม่อย ากที่จะเชื่ อ ด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีเครื่องดื่มให้ความสดชื่นซาบซ่าตั้งอยู่ข้างๆ

ไ ม่ ว่าจะตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานหรือแช่อยู่ในตู้เย็น แต่นั่นก็หมายความว่าคุณเปิดโอกาสให้น้ำอัดลมเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ

การสำรวจล่าสุดเผยว่าชาวอเมริการ้อยละ 48 ดื่มน้ำอัดลมวันละหนึ่งแก้วหรือมากกว่านั้น

ขณะที่อีกร้อยละ 7 บอ กว่าพวกเขาดื่มมากกว่าวันละสี่แก้ว และนี่คือเห ตุ ผลว่าทำไมคุณควร ลด ละ เลิ ก การดื่มน้ำอัดลมเหล่านั้นซะ

อาร มณ์

แอ สพ าร์เทมส่งผลให้เกิดอาการ ซึ มเศร้ า อย่ าง รุ นแร ง มีผู้ใหญ่ในสหรัฐประส บ กับภาวะซึ ม เศร้ า ประมาณร้อยละ 6.7 ของทุกปี

แถมแอ สพาร์เทมยังสามารถเพิ่มความเสี่ ยงนี้ได้มากถึงร้อยละ 36 อีกด้วย ดังนั้นควรเลิ กดื่มน้ำอัดลมแล้วไปปรึกษาแพทย์จะดีกว่า

ก ร ะ ดู กและฟัน

กรดฟ อสฟอริกมีฤทธิ์กัดกร่ อนพบได้ในปุ๋ย สบู่ สีเคลือบเงา สีย้อมผ้า และที่สำคัญพบได้ในโคล่ าด้วย

เคยได้ยินไหมว่ามีคนใช้โคล่ าทำความสะอาดโครเมี ยม หรือราดลงไปใน ชั กโคร ก แล้ว ชั กโคร ก ก็ขาววิ้งสะอาดวาววับ

ปกติคนที่ดื่มน้ำอัดลมจะได้รับแคลเซียมน้อยและฟ อสฟอรัสมากขึ้น

ทำให้ข า ดสมดุลในการสร้างก ร ะ ดู กและกล า ยเป็นโ ร คก ร ะ ดู กพรุน

สู ญเสี ยความหนาแน่นของก ร ะ ดู ก การดื่มน้ำอัดลมยังทำให้เกิ ดการสะสมของแบ คทีเรีย

ฟันผุ เหงือ กอักเสบ และได้รับข่าวร้ า ยอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากของคุณจากทันตแพทย์อีกด้วย

การนึกคิด

น้ำอัดลมจะเพิ่มระดับน้ำต าลในกระแสเลื อ ด เพิ่มความเสี่ ยงในการเป็นโ ร คสมองเสื่ อม

และบั่นทอนความสามารถในการสร้างความจำของสม อง แอ สพาร์เทมในน้ำอัดลมจะทำให้คุณป ว ดศีรษะ ต าฝ้าฟาง และความจำถดถอย

หน้ าท้อง

นักวิจั ย เผยว่าการดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมจะช่วยลดขนาดของห่วงย างรอบเอวได้

ส่วนผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมแบบน้ำต าลน้อยจะมีรอบเอวใหญ่กว่าผู้ที่ไ ม่ได้ดื่มถึงร้อยละ 70

ขณะที่ผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำประมาณวันละสองแก้วหรือมากกว่านั้น

รอบเอวของพวกเขาจะมีโอกาสใหญ่กว่าผู้ที่ไ ม่ ได้ดื่มถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

แก่เร็ว

กลุ่มนักวิจั ย ประจำมหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก UCSF พบว่าการดื่มน้ำอัดลมวันละ 20 ออนซ์จะทำให้คุณอายุสั้นลง 4.6 ปี

นอ กจากนี้ยังส่งผลให้เป็นโ ร คหั วใจ เบาหวาน และ ม ะ เ ร็ งบางชนิดอีกด้วย รู้อย่ างนี้แล้วควรไปหยิบน้ำเปล่ามาดื่มจะดีกว่า

เอาล่ะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าน้ำอัดลมจะไปทำล า ยฟันของคุณ

ทำให้คุณรู้สึก ซึ มเศร้ า และขี้หล งขี้ลื ม อีกทั้งยังทำให้อายุสั้ น ลงอีกด้วย

แต่อย่ า กังวลไป ยังมีเครื่องดื่มดีๆอีกมากมายให้เลือ กสรรบนโลกใบนี้

ฮอร์โ มนสืบพั นธุ์

การศึกษาจากฮาร์วาร์ดเผยว่าสาร BPA ที่พบในขวดน้ำอัดลมอาจทำให้ภาวะเจริญพั นธุ์เสื่ อ ม ลง

เช่นเดียวกับอลูมิเนียมในกระป๋องน้ำอัดลม ซึ่งส่งผลกระท บ ทั้งต่อเพ ศช ายและเพ ศ หญิ ง

ขอบคุณที่มา rugyim

อ่านเพิ่มเติม