รับสมั ครพนักงา นคั ดแ ย ก ไ ม่จำกัดวุฒิ รายได้ 703 บาทต่อวัน

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเท ศ ไทย) จำกัด มหาชน เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดส่งพั สดุด่วนทั่ วไทย

บริการรับส่งพั สดุและสินค้ า ถึงที่ บริการเก็บเงิ น ปลายทาง

ได้มีการเปิ ด รับสมั ครพนักง านคัดแ ย ก สินค้ า พาร์ทไทม์

เพื่อเข้าทำง าน ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดในการเปิดรับสมั คร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมั คร

-พนักงานคัดแ ย ก สินค้ า

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-44 ปี

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ (ไ ม่ มีรถรับส่ง)

รายละเอียดของการทำงาน

-รายได้ 703 บาทต่อวัน (งานเหมา 12 ชั่วโมง) รับเงิ น วันถัดไป

-ปฏิบัติง านวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563

-เวลาปฏิบัติง าน กะเช้า 06.00-18.00 น. กะบ่าย 13.00-01.00 น. กะเย็น 18.00-06.00 น.

เอกสารในการสมัครง าน

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

สถานที่ปฏิบัติง าน

-ศูนย์กระจายสินค้ า อบต.เทพารักษ์ หลังตลาดสังกะสี

-ศูนย์กระจายสินค้ า บ างนา กม.19 (ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ กม.19) บางปลา

ผู้ที่สนใจสมัครง าน พนั ก ง าน คั ดแ ยก สินค้ า

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 062-604-8416 / 062-604-1907 / 062-591-8834

ขอบคุณข้อมูล PD Jobs‎

อ่านเพิ่มเติม