ปล่ อยกู้ บ้ านคนไทยประชา รั ฐ คนจนได้รับสิทธิ์ก่อน

ค่าผ่อนยังไ ม่ แพงอีกด้วย

ธอส. ร่วมกับ ออมสิน ปล่อยสินเ ชื่ อ ดอกเบี้ยต่ำ ให้สิทธิ์บัตรคนจนก่อน กู้ 3.5 แสน ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน

สนับสนุนสินเ ชื่ อ โครงการ “บ้ านคนไทยประชารั ฐ” วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท

เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ หรือบัตรคนจน

2. ประชาชนที่มีรายได้ไ ม่ เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน

3. ประชาชน

ทั้งนี้ จะพิจารณาให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นอันดับแรก

ให้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วย

อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปีหลังจากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี

หรือกรณีสวัสดิการ หั กเงิ นเดือนคิด MRR – 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

ดังนั้น ถ้ากู้ซื้อบ้ านราคา 350,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 1,700 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อนประมาณ 2,300 บาทต่อเดือน

หรือหากกู้ซื้อบ้ าน ราคา 700,000 บาท จะมีค่าผ่อนเดือนละ 3,300 บาท ใน 4 ปีแรก

ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่อนประมาณ 4,400-4,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุน สิ น เชื่ อ สำหรับผู้พัฒนาโครงการ

อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 3 ปีแรก 3% ต่อปี หลังจากนั้น MLR – ไ ม่เกิน 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไ ม่ เกิน 5 ปี

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย

โดยกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาโครงการ

สำหรับโครงการบ้ าน คนไทยประชา รั ฐ จะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแฝด บ้านแถว

และอาคารชุด โดยนำพื้นที่ราชพัสดุ 8 แปลง

ได้แก่ จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนม

ซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ใน จ.ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย มีผู้จองสิทธิ์แล้ว 2,249 ราย หรือ 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด

ส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดให้จองภายในปีนี้

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้ าน คนไทยประชารัฐ

ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธย า, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, สงขลา, พังงา, ศรีสะเกษ และสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคร าะห์

หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา ใกล้ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่นั่นเลยจ้า

ขอบคุณที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

อ่านเพิ่มเติม